הרשמות לשבת וחג בית חב״ד טאקאימה

למתי תרצו להירשם?

הרשמה קלה ומהירה בכמה צעדים פשוטים

פרשת וירא

הדלקת נרות:
16:48
צאת השבת/חג:
17:44