הרשמות לשבת וחג עקב התפשטות הקורונה לא מתבצעים סעודות שבת בבית חב"ד בודפשט

בשלב זה אין אפשרות להרשם