הרשמה לסעודת שבת פרשת יתרו

הדלקת נרות:
18:22
צאת השבת/חג:
19:24