הרשמה לסעודת שבת פרשת וילך

הדלקת נרות:
18:39
צאת השבת/חג:
19:37