פרשת תזריע־מצרע

הדלקת נרות:
19:15
צאת השבת/חג:
21:28