הרשמות לשבת וחג בית חב״ד מרכז אמסטרדם

למתי תרצו להירשם?

הרשמה קלה ומהירה בכמה צעדים פשוטים

פרשת תזריע־מצרע

הדלקת נרות:
19:15
צאת השבת/חג:
21:28