הרשמות לשבת וחג בית חב״ד מרכז אמסטרדם

למתי תרצו להירשם?

הרשמה קלה ומהירה בכמה צעדים פשוטים

פרשת שמיני

הדלקת נרות:
21:20
צאת השבת/חג:
23:30