הרשמות לשבת וחג בית חב״ד מרכז אמסטרדם

למתי תרצו להירשם?

הרשמה קלה ומהירה בכמה צעדים פשוטים

פרשת וירא

הדלקת נרות:
17:40
צאת השבת/חג:
18:45